Petrifilm

SOBRES PETRIFILM AEROBIOS RAPIDOS/25 UNIDS
SOBRE PETRIFILM E COLI-COLIFORME/25 UNIDS
SOBRE PETRIFILM SALMONELLA/25 UNIDS
SOBRE PETRIFILM S.AUREUS EXPRESS/25 UNIDS
SOBRE PETRIFILM MOHOS Y LEVADURAS/50 UNIDS
SOBRE PETRIFILM LISTERIA/ 25 UNIDS
SOBRE PETRIFILM MOHOS RAPIDOS/25 UNIDS
SOBRE PETRIFILM ENTEROBACTERIAS /25 UNIDS
SOBRE DISCO SALMONELLA/5 UNIDS
SOBRE PETRIFILM COLIFORMES/25 UNIDS
SOBRE PETRIFILM E COLI RAPIDOS/25 UNIDS
PETRIFILM BACTERIAS ACIDO LACTICAS
SOBRE PETRIFILM AEROBIOS/50 UNIDS
SOBRE PETRIFILM AQUA HETEROTROPHIC/50 UNIDS
SOBRE DISCO S. AUREUS  EXPRESS/20 UNIDS
DIFUSOR PETRIFILM LISTERIA
SESUP001 3M SALMONELLA 1G
LECTOR DE PLACAS PETRIFILM 3M
SEB500 SALMONELLA BASE